Cá nhân
VND50.000.000/tháng
1 tài khoản đăng nhập
tỷ lệ chính xác > 80%
dự báo xu hướng tăng trong vòng 6 tháng
-
Tổ chức
VND400.000.000/tháng
10 tài khoản đăng nhập
tùy chọn tỷ lệ chính xác của dự báo
dự báo xu hướng tăng trong 6 tháng và 12 tháng
hỗ trợ phát triển tính năng theo yêu cầu
chi phí thỏa thuận