Hướng dẫn sử dụng

Đây là hệ thống dự báo giá giảm của chứng khoán. Tại mỗi thời điểm xuất hiện các dấu hiệu có xu hướng giảm, hệ thống sẽ ghi nhận và đưa vào phân tích.

Xu hướng giảm được tính toán theo 1 khoảng theo giá giảm mức cao : giá giảm mức thấp trong vòng 120 phiên tiếp theo tính từ ngày xuất hiện xu hướng giảm.

Ví dụ: mã chứng khoán A ngày 1/1/2017 đang có mức giá đóng cửa điều chỉnh là 20 (20.000 đồng). Giả sử mã A được tính toán có xu hướng giảm thì hệ thống sẽ tính ra 1 khoản ví dụ là từ 19.3 : 18.9 (nghĩa là từ ngày 1/1/2017 đến 1/7/2017 mức giá dự kiến của mã A sẽ giảm dưới 19.3 và có thể giảm xuống còn 18.9). Trong vòng 120 phiên tính từ ngày 1/1/2017, giá thấp nhất (đã điều chỉnh) của mã A giảm dưới 19.3 nghĩa là dự báo đúng, còn lại sẽ là ở trạng thái chưa xác định. Sau 120 phiên mà giá thấp nhất của mã A vẫn lớn hơn 19.3 nghĩa là dự báo sai

Tại mỗi thời điểm dự báo, hệ thống sẽ tự động liệt kê thêm 10 thời điểm dự báo gần nhất của mã đó để tiện theo dõi.

Các mã chứng khoán không đủ dữ liệu hoặc số liệu giao dịch chưa rõ ràng thì hệ thống sẽ không phân tích hoặc phân tích nhưng sẽ không xuất ra được kết quả cuối cùng.

Việc dự báo xu hướng giảm là chỉ báo giúp nhà đầu tư có thêm một góc nhìn khác về chứng khoán, chúng tôi hoàn toàn không khuyến khích sử dụng chỉ báo này làm yếu tố chính để ra quyết định cho việc đầu tư. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các chỉ báo này gây ra cho nhà đầu tư.