Machine Learning là gì?

Machine Learning là khoa học để giúp các máy tính xử lý mà không cần được lập trình một cách tường minh, nghĩa là người lập trình không đưa vào các công thức hoặc logic cụ thể để máy tính thực thi theo mà họ chỉ "hướng dẫn đường đi" để các máy tính có thể "tự tính toán" và "sáng tạo" ra các hướng xử lý riêng biệt nhằm đáp ứng một yêu cầu nào đó trong thực tế.


Machine Learning đã ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

Machine Learning hiện tại đã ứng dụng trong các xe tự lái, nhận dạng giọng nói, tối ưu kết quả tìm kiếm trên web, nhận diện và phân loại hình ảnh, chatbot...

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng Goldman Sachs cũng đã áp dụng Machine Learning để phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên các dữ liệu hiện có.

With that in mind, Goldman Sachs has built what it calls Data Lake, pulling in information on transactions, markets, and investment research, as well as insights from emails, voice calls, and instant messages. The bank is putting all that data in the same place and applying machine learning
read more


Ngân hàng HSBC cũng đang triển khai Machine Learning ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của mình

Global bank HSBC has taken its first pilot machine learning projects with Google Cloud Platform (GCP) into production and is now looking to ramp up the porting of applications and data workloads onto the vendor’s cloud infrastructure, once Google provides more granular encryption key controls in August.
read moreNhững tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới đã và đang ứng dụng Machine Learning để phục vụ mục đích kinh doanh, bạn sẽ là người tiếp theo?