Ứng dụng Machine Learning trong chứng khoán

StockShinobi là nền tảng ứng dụng MachineLearning giúp tăng hiệu quả đầu tư vào thị trường chứng khoán. Máy tính sẽ tập hợp các số liệu trên 10 năm để hình thành các lý thuyết và kiểm định các mức độ chính xác của lý thuyết. Chỉ những lý thuyết nào có mức độ chính xác cao mới được chọn đưa vào ứng dụng thực tế

Mục tiêu

Mục tiêu của dự án là ứng dụng công nghệ để đạt hiệu quả cao nhất trong việc thu thập, phân tích và dự báo thị trường chứng khoán.

Toàn bộ nội dung trên StockShinobi hoàn toàn do robot thực hiện và không có bất kỳ sự can thiệp của con người vào nội dung bài viết về phân tích và dự báo

Phương pháp

Các dự báo được tính toán trên các số liệu thô về giá, khối lượng giao dịch... kết hợp với các số liệu báo cáo tài chính, từ đó hệ thống tiến hành phân tích, thử nghiệm các lý thuyết ứng dụng Machine Learning, từ đó đưa ra các dự báo và liên tục kiểm định tính chính xác của các dự báo để tự hoàn thiện các lý thuyết phân tích do robot đặt ra.

Cam kết

Chúng tôi cam kết tất cả các nội dung dự báo đều do robot phân tích và xuất bản. Chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào bất kỳ nội dung nào đã xuất bản bởi robot.

Chúng tôi cũng không chịu sự chi phối cũng như tác động nào của các tổ chức tài chính khác nhằm thay đổi kết quả xuất ra của robot

Tổ chức tài chính ứng dụng Machine Learning

Ngân hàng Goldman Sachs cũng đã áp dụng Machine Learning để phân tích và hỗ trợ ra quyết định dựa trên các dữ liệu hiện có.

With that in mind, Goldman Sachs has built what it calls Data Lake, pulling in information on transactions, markets, and investment research, as well as insights from emails, voice calls, and instant messages. The bank is putting all that data in the same place and applying machine learning

Ngân hàng HSBC cũng đang triển khai Machine Learning ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của mình

Global bank HSBC has taken its first pilot machine learning projects with Google Cloud Platform (GCP) into production and is now looking to ramp up the porting of applications and data workloads onto the vendor’s cloud infrastructure, once Google provides more granular encryption key controls in August.

Hạ tầng
datacenter
Hạ tầng của chúng tôi được cung cấp bởi 3 đối tác khác nhau và được đặt trên những trung tâm dữ liệu uy tín hàng đầu Việt Nam nhằm đảm bảo độ ổn định và tin cậy khi cung cấp dịch vụ.

Dữ liệu được đồng bộ liên tục theo thời gian thực giữa các trung tâm và được backup cả trong và ngoài nước nhằm đảm bảo độ an toàn và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất khi có sự cố xảy ra